Font, bir yazı karakterinin biçimini, boyutunu ve şeklini tanımlayan bir tasarımdır. Harflerin şekli, boyutu, kalınlığı, eğimi ve diğer özellikleri gibi çeşitli faktörleri içerebilir.

Fontlar, iki ana kategoriye ayrılır:

Serif: Serifli fontlar, harflerin uçlarında ve köşelerinde küçük serif adı verilen çıkıntılara sahiptir. Bu çıkıntılar, fonta daha geleneksel ve klasik bir görünüm kazandırır.

Sans Serif: Sans serif fontlar, serifli fontların aksine harflerin uçlarında ve köşelerinde çıkıntılara sahip değildir. Bu, fonta daha modern ve temiz bir görünüm kazandırır.

Sans serif ve serif font örneği;


Diğer font türleri şunlardır:

Monospace: Monospace fontlar, tüm harflerin aynı genişlikte olduğu fontlardır. Bu, kod ve diğer teknik metinler için kullanışlıdır.

Script: Script fontlar, el yazısına benzer bir görünüme sahip fontlardır. Bu, davetiyeler ve diğer resmi olmayan metinler için kullanışlıdır. Günümüzde dijital imza olarak da kullanılan script fontlar da dikkat edilmesi gereken en önemli unsur yazının okunmasının rahat olmasıdır. Font ve yazılacak metin seçilirken dikkatli olunmalıdır. Bu font türünü kullanırken harflerin büyük veya küçük yazılmasına uygun olarak tasarımı değiştirmeniz görsel açıdan faydalı olabilir.

Decorative: Dekoratif fontlar, dikkat çekmek için kullanılan süslü fontlardır. Bu, başlıklar ve diğer dikkat çekici metinler için kullanışlıdır. Bu font türü çok fazla kullanırsa anlam bütünlüğünü kaybeder. Logo type olarak font türünden fayda alınabilir. Tabela gibi reklam için kullanılan alanlarda kısa başlıklarla kullanılması daha etkili hale getirebilir.

En yaygın kullanılan fontlar şunlardır:

Arial: Arial, Microsoft tarafından geliştirilen çok yönlü bir sans serif fonttur.

Helvetica: Helvetica, 1957’de Max Miedinger tarafından tasarlanan bir sans serif fonttur.

Times New Roman: Times New Roman, 1932’de Stanley Morison tarafından tasarlanan bir serif fonttur.

Georgia: Georgia, 1996’da Matthew Carter tarafından tasarlanan bir serif fonttur.

Verdana: Verdana, 1996’da Matthew Carter tarafından tasarlanan bir sans serif fonttur.

Roboto: Google’unda kullandığı roboto 2011 yılında google tarafından yapılmıştır. Hayatımıza Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sisteminin tanıtılması ile sans – serif yazı tipine sahip olan bir fonttur.

Font seçimi, tasarımcının mesajı iletme ve hedef kitleye hitap etme amacına bağlıdır. Doğru font seçimi, metnin okunabilirliğini, anlaşılırlığını ve genel görünümünü iyileştirebilir. Kötü font seçimi görsel tasarım iyi bir etki sağlamasa bile font yazılı etkiyi sağlamayı başaramazsa tasarım amacına ulaşamaz. Font tasarımda en önemli materyallerin başında gelir.

© Copyright 2023 Tüm Hakları Saklıdır. Salih Oğuz Yayla.

Scroll to Top